PRODUKTET TONA

ANTI-REFLECTIVE GLASS

PRODUKTI Ngjyra në reflektim LT (%) Faktori solar vlera g Koefiçenti i hijes SC Selektiviteti LT / g Reflektim i dritës së jashtme LRe (%) Vlera-U (EN 673) W/m2.K) Mundësia e përdorimit si xham tek (veshja në sipërfaqe) Pozicioni i veshjes në DGU Përpunimi Benefitet
Për t'u temperuar / pjekur me veshje ( nëse është e mundur) Temperimi Lamination (coating #2 inside the laminate) Përpunimi Screenprinting & To be tempered / Annealed coating (if available) enamelling
SGG VISION-LITE on DIAMANT Vetitë:
Xham i qartë i vetë-pastrueshëm

Avantazhet
- Mirëmbajtje e lehtë: papastërtia është më e vogël
- Frekuenca e ulët e pastrimit
- Shikim i lartë dhe i qartë dhe në mot të zymtë
- Pamja vizuale është shumë e ngjashme me atë të një xhami klasik
SGG VISION-LITE (Laminated Glass 44.1) DIAMANT Extra Clear 97 0,85 0,97 1,14 1,1 5,6 #1 #4 Yes*5
SGG VISION-LITE II DIAMANT (6mm) Extra Clear 98 0,87 1,00 1,13 1,3 5,6 #1 #2 Për tu temperuar Yes*5
Semi SGG VISION-LITE II (6mm) Extra Clear 94 0,88 1,01 1,07 4,9 5,6 #1 Për tu temperuar Yes*5
Semi SGG VISION-LITE (6mm) Extra Clear 94 0,9 1,03 1,04 4,7 5,8 #1

*5)Printimi, veshja me roller, spraj dhe konfirmim i printimit digital janë të detyrueshme.