PRODUKTET TONA

KOMFORT NË VERË

Vlerat janë dhënë sipas standarteve EN 410 & EN 673 - 2011
PRODUKTI Ngjyra në reflektim LT (%) Faktori solar vlera g Koefiçenti i hijes SC Selektiviteti LT / g Reflektim i dritës së jashtme LRe (%) Vlera-U (EN 673) W/m2.K) Mundësia e përdorimit si xham tek (veshja në sipërfaqe) Pozicioni i veshjes në DGU Përpunimi Benefitet
Për t'u temperuar / pjekur me veshje ( nëse është e mundur) Temperimi Lamination (coating #2 inside the laminate) Përpunimi Screenprinting & To be tempered / Annealed coating (if available) enamelling
Solar control Glass COOL-LITE ST for double glazing (6+16+4mm PLANITHERM XN on face #3) on PLANICLEAR Vetitë:
Xham me kontroll diellor që mund të përforcohet.

Avantazhet
- Mund të lakohet
- Mund të zmaltohet
- Mund të stampohet
COOL-LITE ST BRIGHT SILVER / DIAMANT® Argjend 61 0,5 0,57 1,22 32 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*3 Yes*4
COOL-LITE ST 167 Neutral 61 0,49 0,56 1,24 21 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*3 Yes*4
COOL-LITE ST 150 Neutral 46 0,38 0,44 1,21 19 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*3 Yes*4
COOL-LITE ST 136 Grey 34 0,28 0,32 1,21 23 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*4
COOL-LITE STB 136 Blu 33 0,28 0,32 1,18 19 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*4
COOL-LITE ST 120 Argjend 18 0,16 0,18 1,13 32 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*4
COOL-LITE STB 120 Blu 20 0,18 0,21 1,11 21 1,1 #2 #2 Yes Yes*1 Yes*4
COOL-LITE ST 108 Argjend 8 0,08 0,09 1,00 44 1,1 #2 #2 Yes
Solar control Glass ANTELIO for double glazing (6+16+4mm PLANITHERM XN on face #3) on PLANICLEAR Vetitë:
Xhama të veshur për kontroll diellor

Avantazhet
- Transmetimi i lartë i dritës
- Kursimi i energjisë dhe përdorimi ekonomik i kondicionerit
- Mundësi krijimi të mëdha arkitekturore
- Estetika uniforme e fasadave
ANTELIO CLEAR Neutral 42 0,39 0,45 1,08 28 1,1 #1 or #2 #2 Yes Yes*3
ANTELIO SILVER Argjend 61 0,5 0,57 1,22 32 1,1 #1 or #2 #2 Yes Yes*3

*1)Veshja e kontrollit diellor në kontakt me PVB-në ndryshon performancën dhe pamjen. Ju lutem na kontaktoni për të marrë listën e PVB-së së miratuar.
*2)Kjo veshje mund të laminohet për përdorim në fasada deri në 1500 m2 dhe projekti duhet të prodhohet në një prodhim të vetëm nga SGG.
*3)Rezultatet e lakimit varen nga proçesi; duhen bërë prova për konfirmim.
*5)Printimi, veshja me roller, spraj dhe konfirmim i printimit digital janë të detyrueshme.
*6)Projektet duhet të prodhohen nga një prodhimi i vetëm i SGG.