PRODUKTET TONA

REHATI NË DIMËR DHE VERË

Vlerat janë dhënë sipas standarteve EN 410 & EN 673 - 2011

PRODUKTI Ngjyra në reflektim LT (%) Faktori solar vlera g Koefiçenti i hijes SC Selektiviteti LT / g Reflektim i dritës së jashtme LRe (%) Vlera-U (EN 673) W/m2.K) Mundësia e përdorimit si xham tek (veshja në sipërfaqe) Pozicioni i veshjes në DGU Përpunimi Benefitet
Për t'u temperuar / pjekur me veshje ( nëse është e mundur) Temperimi Lamination (coating #2 inside the laminate) Përpunimi Screenprinting & To be tempered / Annealed coating (if available) enamelling
High Performance Glass COOL-LITE XT for double glazing (6+16+4mm) on PLANICLEAR or DIAMANT Vetitë:
Xham me kontroll diellor dhe izolim termik

Avantazhet
- Kontrolli diellor me selektivitet të lartë
- Kursimi i energjisë dhe përdorimi ekonomik i kondicionerit
- Përmirësim i pamjes duke reduktuar shkëlqimin
- Xham multifunksional kur montohet në DGU (siguri, akustikë, rehati, etj)
COOL-LITE XTREME 70/33 Neutral 70 0,33 0,38 2,12 11 1,0 #2
COOL-LITE XTREME 70/33 II Neutral 70 0,33 0,38 2,12 11 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
COOL-LITE XTREME 70/33 DIAMANT Extra clear 71 0,33 0,38 2,15 11 1,0 #2
COOL-LITE XTREME 70/33 II DIAMANT Extra clear 71 0,33 0,38 2,15 11 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
COOL-LITE XTREME 60/28 Neutral 60 0,28 0,32 2,14 14 1,0 #2 Yes*1
COOL-LITE XTREME 60/28 DIAMANT Neutral 61 0,28 0,32 2,18 14 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
COOL-LITE XTREME 60/28 DIAMANT Extra clear 61 0,28 0,32 2,18 14 1,0 #2 Yes*1
COOL-LITE XTREME 60/28 II DIAMANT Extra clear 62 0,28 0,32 2,21 15 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
COOL-LITE XTREME 50/22 II Neutral 47 0,21 0,24 2,24 16 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
COOL-LITE XTREME 50/22 II DIAMANT Extra Clear 48 0,21 0,24 2,29 16 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*3
High Performance Glass COOL-LITE SKN for double glazing (6+16+4mm) on PLANICLEAR or DIAMANT Vetitë:
Xham me kontroll diellor dhe izolim termik

Avantazhet
- Kontrolli diellor me selektivitet të lartë
- Kursimi i energjisë dhe përdorimi ekonomik i kondicionerit
- Përmirësim i pamjes duke reduktuar shkëlqimin
- Xham multifunksional kur montohet në DGU (siguri, akustikë, rehati, etj)
COOL-LITE SKN 176 Neutral 70 0,37 0,43 1,89 13 1,0 #2
COOL-LITE SKN 176 II Neutral 70 0,37 0,43 1,89 13 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 076 Neutral 71 0,38 0,44 1,87 13 1,0 #2
COOL-LITE SKN 076 II Extra clear 71 0,38 0,44 1,87 13 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 165 Neutral 61 0,34 0,39 1,79 16 1,0 #2 Yes*1*2
COOL-LITE SKN 165 II Neutral 61 0,34 0,39 1,79 16 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 065 Extra clear 62 0,35 0,40 1,77 17 1,0 #2 Yes*1*2
COOL-LITE SKN 065 II Extra clear 62 0,35 0,40 1,77 17 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 154* Neutral 50 0,27 0,31 1,85 18 1,0 #2 Yes*1*2
COOL-LITE SKN 154 II Neutral 50 0,27 0,31 1,85 18 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 054 II Extra clear 53 0,29 0,33 1,83 18 1,0 #2 Për tu temperuar Yes*1*2 Yes*3
COOL-LITE SKN 054 Extra clear 53 0,29 0,33 1,83 18 1,0 #2 Yes*1*2
COOL-LITE SKN 145 Neutral 41 0,22 0,25 1,86 19 1,1 #2
COOL-LITE SKN 144 II Neutral 42 0,23 0,26 1,83 20 1,1 #2 Për tu temperuar Yes*1*2
COOL-LITE SKN 044 II Extra clear 43 0,23 0,26 1,87 21 1,1 #2 Për tu temperuar Yes*1*2
High Performance Glass COOL-LITE KT for double glazing (6+16+4mm) on PLANICLEAR Vetitë:
Xham me kontroll diellor dhe izolim termik

Avantazhet
- Kontrolli diellor me selektivitet të lartë
- Kursimi i energjisë dhe përdorimi ekonomik i kondicionerit
- Përmirësim i pamjes duke reduktuar shkëlqimin
- Xham multifunksional kur montohet në DGU (siguri, akustikë, rehati, etj)
COOL-LITE KN 166 II Neutral 61 0,39 0,45 1,56 22 1 #2 Për tu temperuar
COOL-LITE KNT 164 Neutral 58 0,47 0,54 1,23 15 1,5 #2 Yes Yes*1
COOL-LITE KNT 155 Neutral 48 0,38 0,44 1,26 17 1,4 #2 Yes Yes*1
COOL-LITE KNT 140 Neutral 38 0,29 0,33 1,31 23 1,3 #2 Yes Yes*1
COOL-LITE KBT 140 Blu 37 0,29 0,33 1,28 24 1,4 #2
COOL-LITE KG 137 Gold 35 0,29 0,33 1,21 30 1,2 #2
COOL-LITE KG 137 toughened Gold 35 0,29 0,33 1,21 33 1,2 #2

*)COOL-LITE SKN 154 mund të ketë një devijim të lehtë në ngjyrë në transmetim me SKN 154 II. Kontrolli i kampjoneve është i këshillueshëm nësë të dyja versjonet do të përdoren në të njëjtën fasadë.
*1)Veshja e kontrollit diellor në kontakt me PVB-në ndryshon performancën dhe pamjen. Ju lutem na kontaktoni për të marrë listën e PVB-së së miratuar.
*2)Kjo veshje mund të laminohet për përdorim në fasada deri në 1500 m2 dhe projekti duhet të prodhohet në një prodhim të vetëm nga SGG.
*3)Rezultatet e lakimit varen nga proçesi; duhen bërë prova për konfirmim.
*4)Konfimimi duhet të bëhet me bojëra digitale dhe zmaltim.
*5)Printimi, veshja me roller, spraj dhe konfirmim i printimit digital janë të detyrueshme.