PRODUKTET TONA

KOMFORT NË DIMËR

Vlerat janë dhënë sipas standarteve EN 410 & EN 673 - 2011
PRODUKTI Ngjyra në reflektim LT (%) Faktori solar vlera g Koefiçenti i hijes SC Selektiviteti LT / g Reflektim i dritës së jashtme LRe (%) Vlera-U (EN 673) W/m2.K) Mundësia e përdorimit si xham tek (veshja në sipërfaqe) Pozicioni i veshjes në DGU Përpunimi Benefitet
Për t'u temperuar / pjekur me veshje ( nëse është e mundur) Temperimi Lamination (coating #2 inside the laminate) Përpunimi Screenprinting & To be tempered / Annealed coating (if available) enamelling
Low-E glass for double glazing (6+16+4mm) on PLANICLEAR*6 Vetitë:
Xham me performancë të lartë me emesivitet të ulët

Avantazhet
- Përmirësim i izolimit termik
- Xham multifunksional kur montohet në DGU (siguri, akustikë rehati, etj)
- Furnizimi me ndriçim
- Mbrojtja e mjedisit
PLANITHERM XN Neutral 81 0,64 0,74 1,27 11 1,1 #3
PLANITHERM XN II Neutral 81 0,64 0,74 1,27 11 1,1 #3 Për tu temperuar Yes*3
PLANITHERM ONE Neutral 71 0,51 0,59 1,39 22 1,0 #3
PLANITHERM ONE II Neutral 71 0,52 0,60 1,37 22 1,0 #3 Për tu temperuar Yes*3
High Performance Low - E coating for double glazing (6+16+4mm) on PLANICLEAR Avantazhet
- Izolimi i lartë termik dhe përcjellja e dritës natyrale
- Ndikim i rëndësishëm mjedisor (- 20% të faturës së energjisë)
- Transparenca
ECLAZ Neutral 83 0,69 0,79 1,20 12 1,1 #3
ECLAZ II Neutral 83 0,69 0,79 1,20 11 1,1 #3 Për tu temperuar
ECLAZ ONE Neutral 79 0,59 0,68 1,34 15 1,0 #3
ECLAZ ONE II Neutral 78 0,59 0,68 1,32 15 1,0 #3 Për tu temperuar
High Performance Low - E coating for triple glazing units (4+14+4+14+4mm) on PLANICLEAR
ECLAZ Neutral 77 0,60 0,69 1,28 14 0,6 #3
ECLAZ II Neutral 77 0,60 0,69 1,28 14 0,6 #3 Për tu temperuar
ECLAZ ONE Neutral 70 0,48 0,55 1,46 21 0,5 #3
ECLAZ ONE II Neutral 70 0,48 0,55 1,46 21 0,5 #3 Për tu temperuar

*1)Veshja e kontrollit diellor në kontakt me PVB-në ndryshon performancën dhe pamjen. Ju lutem na kontaktoni për të marrë listën e PVB-së së miratuar.
*2)Kjo veshje mund të laminohet për përdorim në fasada deri në 1500 m2 dhe projekti duhet të prodhohet në një prodhim të vetëm nga SGG.
*3)Rezultatet e lakimit varen nga proçesi; duhen bërë prova për konfirmim.
*5)Printimi, veshja me roller, spraj dhe konfirmim i printimit digital janë të detyrueshme.
*6)Projektet duhet të prodhohen nga një prodhimi i vetëm i SGG.